welk soort producten zoekt u?
Home Webshop Onderdelen Webshop Reparaties Over AVW Contact
Garantiebepalingen
» Beeld

» Geluid

» Licht + Reclame
» Interactieve systemen

» Diversen

» Verhuur

» Computer benodigheden

» High End Apparatuur

» Muzikanten apparatuur

» Entertainment
» Waardeer het.Repareer he
» Nedis Smartlife
» Producten zoeken
» Prijsopgave
Garantiebepalingen
 1. AVWtronics garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan AVWtronics, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen 2 weken uit te voeren.

 2. AVWtronics garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

 3. AVWtronics garandeer de geleverde 2eHands zaken van 0 t/m 50 Euro geen garantie, van 50 t/m 100 Euro 1 maand garantie, van 100 t/m 200 Euro 2 maand garantie en boven 200 Euro 3 maand garantie.
  Of indien anders overeengekomen.

 4. Een beroep op garantie wordt slechts door AVWtronics in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij AVWtronics indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

 5. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door AVWtronics aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

 6. Ieder recht op garantie vervalt indien
  • Zonder toestemming van AVWtronics, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.
  • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
  • De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

 7. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van AVWtronics door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van AVWtronics.

 8. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van AVWtronics een onjuiste omschrijving vermeld staat.